Blog
Destek
Vps Clup
Giriş yap
Veya üye ol
0
Toplam
0,00
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Madde 1- Taraflar
İşbu sözleşme, (Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde kısaca "Vps Clup" olarak anılacaktır.) ile Vps Clup tarafından sağlanan hizmetleri satın alanlar (bundan sonra kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.
1.1. Vps Clup

Firma Adı :
Adresi :
Telefon :
Email :

1.2. Müşteri
Firma Adı : -
Vergi Dairesi : -
Vergi Kimlik Numarası : -
Adı Soyadı : -
Telefon Numarası : -
Fatura Adresi : -

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, Vps Clup'ın Müşteriye ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen hizmetin/hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Müşteri, Vps Clup'ın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve Müşteri tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Hizmet/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan hizmet/hizmetlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak Müşteri, teslimat adresi, fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.Fatura edilecek Müşteri ile sözleşmeyi yapan Müşteri aynı olmak zorundadır.Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı Müşteri kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu Müşteri kabul eder.

Vps Clup gerekli gördüğü durumlarda, Müşteri'nin vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Vps Clup siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Müşterinin vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden Müşteriye ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. Müşterinin bu süre zarfında Vps Clup ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Müşteriden herhangi bir cevap alınamazsa Vps Clup, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Alınan Hizmet /Hizmetler

Adı , Adedi : -
Toplam Satış Bedeli : -
(Dolar veya Euro TL karşılığına dönüştürülmüştür.)
Ödeme Şekli : -
Firma Adı : -
Vergi Dairesi : -
Vergi Kimlik Numarası : -
Adı Soyadı : -
Telefon Numarası : -
Fatura Adresi : -


Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan tarihidir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- Vps Clup'ın Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler 'den alışveriş yapamaz. Vps Clup, Müşterinin sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı Vps Clup'a hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Müşteri Vps Clup'dan hak iddiasında bulunamaz.

5.3. den kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT'nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Madde 6- Müşterinin Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Müşteri, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Müşteri, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Müşteri, internet sitesinden Vps Clap'ın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Müşteri, hizmet sipariş ve ödeme koşullarının, hizmet kullanım talimatlarının , olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5.Müşteri, aldığı hizmeti iade etmek istemesi durumunda Web site tasarım, ve hosting hizmetleri dışındaki hizmetlerin iade alınmayacağını ve bu ürünlerinde iadesinin satış süresinden 7 gün içinde yapilabileceğini kabul ve taahhüt eder.

6.6.Müşteri vps,hosting hizmetlerinde yasal olmayan ve kanunlara aykırı hiç bir içerik barındırmayacağını,pornografik,cinsel içerik,bahis,kumar,warez,hack,crack gibi illegal içerikleri yayınlamayacağını ve bu içeriklere erişim sağlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.7.Müşteri Türk Halkına, Türk Bayrağına, Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar verecek,onurunu zedelecek,dolandırma ve kandırmaya çalışacak hiç bir harekette bulunmayacağını taahhüt ve kabul eder.

6.8.Müşteri hiç bir terör örgütü veya suç sayılan hareketlere meyletmeyeceğini taahhüt ve kabul eder.

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş:

Alışveriş sepetine eklenen hizmetlerin KDV dahil TL/$/? tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) Müşteri tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, hazırlanmadan önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden hizmet hazırlanmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler Müşteriye sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse müşteriden bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT' nin) satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda müşteri hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda müşteriye eşit kalitede ve fiyatta başka bir hizmet gönderilebilir ya da müşterinin arzusu ve seçimi doğrultusunda ; yeni başka bir hizmet gönderilebilir, hizmetin stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu hizmetin teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda müşterinin Vps Clup'dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Ödeme:

'de, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen Müşterilere nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken "Gönderen Bilgileri"nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Müşteri kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Müşteri, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Müşteri arasındaki "Kredi Kartı Sözleşmesi" kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Teslimat Prosedürü

Teslimat:

Hizmet/hizmetler tutarlarının alınmasından sonra Vps Clup 1-3 iş günü içerisinde özel durumlar haricinde teslim edileceğini kabul ve taahhüt eder.

Belge gereken hizmetlerde belgelerin iletimi gibi zaman isteyen durumlarda Müşteri bilgilendirilerek teslimat süresi 10 güne kadar uzatılabilir.

Madde 9- Hizmet İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

Hizmet İade:

Müşteri web site tasarım,hosting ve e-ticaret web site hizmetlerini teslim aldıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.Cayma hakkı süresi müşteriye hizmetin teslim edildiği günden itibaren başlar.

Müşterinin istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan hizmetler için cayma hakkı söz konusu değildir.

Müşterinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

Hizmet iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Hizmetin iade edilme bilgisi, Vps Clup tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra hizmet iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte Vps Clup'ın anlaşmalı Kargo şirketi kanalıyla Vps Clup'a ulaştırmalıdır. İade formu ve fatura Vps Clup'a ulaştığı taktirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de müşterinin kredi kartına/hesabına yapılır. Hizmet faturası iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Müşteri hizmeti kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Vps Clup,bankaya hizmet bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları,yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış hizmetin iadesi durumunda Vps Clup, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani Vps Clup, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani Vps Clup ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

Madde 11- Gizlilik

Müşteri tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Vps Clup'a bildirdiği bilgiler Vps Clup tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Vps Clup kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz,Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
Müşteriye ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca Vps Clup tarafından standart hizmet teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni hizmetler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri müşteriye onayı sonrasında gönderilebilir.

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Müşterinin veya Vps Clup'ın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Müşteri işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SAYFALAR
Vps Clup 2022 © Tüm hakları saklıdır.