Blog
Destek
Vps Clup
Giriş yap
Veya üye ol
0
Toplam
0,00
Alan Adı Sözleşmesi
Alan Adı Sözleşmesi
Alan Adı Kayıt Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bu alanadı sözleşmesi (bundan sonra kısaca "sözleşme" olarak anılacaktır), bir taraftan, alanadı tahsis etmek, yenilemek, transfer etmek veya toplu transfer etmek veya sözleşme konusu diğer hizmetlerden faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra "müşteri" olarak anılacaktır) ve diğer taraftan talep edilen hizmetleri sözleşme kapsamında sunan Vps Clup Web Yazılım Teknolojileri firması (bundan sonra "firma" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2. SÖZLEŞMENIN KONUSU Bu sözleşme, kayıt edilen alanadı ve kullanılan diğer hizmetler ile ilgili olarak müşterinin firmaya ve firmanın da müşteriye olan sorumluluklarını açıklamakta ve alanadlarının kayıt, yenileme, transfer, toplu kayıt ve toplu transfer kural ve şartlarını ortaya koymaktadır. Müşterinin kayıt işlemini tamamlayabilmesi için işbu sözleşmede belirtilen bütün kural ve şartları okuması ve kabul etmesi gerekmektedir.

3. ALAN ADININ SEÇİMİ, MÜSAİTLİĞİ VE KULLANIMI

3.1. Seçim: Müşterinin seçimini yaptığı alanadının herhangi bir ticari marka veya entelektüel ürüne zarar vermesi, haksız rekabet ortaya çıkarması ve kanunlar ile belirlenmiş diğer haller durumunda firma tarafsız kalacaktır ve ortaya çıkabilecek yaptırımları uygulamak zorunda kalsa bile firma hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk müşteriye aittir. Bu nedenle; müşterinin alanadının herhangi bir hakka zarar vermemesi için her türlü araştırmayı yapması gerekmektedir.

3.2. Müsaitlik: Firma herhangi bir alanadının herhangi bir zaman için kayıt, yenileme veya transfer için müsait olacağını ve Vps Clup Web Yazılım Teknolojileri'nın esas kayıt otoritesinin kayıtlarına diğer kayıt firmalarından daha üstün bir giriş hakkı olabileceğini taahhüt etmez. Müşteri alanadını seçtikten sonra bu alanadının kayıt için müsait olup olmadığını veya bir başkası tarafından önceden alınıp alınmadığını kontrol etmelidir.

3.3. Kullanım: Müşteri bilgisi dâhilinde alanadı kaydının ve direkt veya endirekt olarak kullanımının herhangi bir üçüncü şahısın hukuki haklarına zarar vermeyeceğini, alanadının kanunlara aykırı bir amaç için kayıt edilmediğini ve kullanılmayacağını belirtir ve kabul eder. Vps Clup Web Yazılım Teknolojileri, alanadının kanunlara aykırı bir amaç için kullanıldığını veya herhangi bir diğer kullanım şartnamesine uymadığının tespitinin yapılması durumunda alanadını durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

3.4. COM.TR Uzantılı Alan Adı kayıt siparişlerinde eğer Alan Adı belge gerektiriyor ise, müşteri Alan Adı kaydı için gerekli belgeleri firmanın talep ettiği şekilde (posta, e-posta, faks veya noter vasıtası ile) göndermekle yükümlüdür. Müşteri talep edilen belge/leri talep edilen şekilde göndermez ise veya gönderdiği belgeler eksik, geçersiz, Alan Adı kaydı için yetersiz ise tüm sorumluluk müşteriye ait olup, sipariş için ödenen ücret geri ödenmez.

4. HESAP YÖNETİMİ Müşterinin, Vps Clup Web Yazılım Teknolojileri hizmetlerimizden faydalanabilmesi için bir hesap açması ve bir müşteri kodu ile şifre alması gerekmektedir. Müşteri, müşteri kodu ve şifresi ile on-line olarak kayıtlı bilgilerine ulaşabilir, gerekli değişiklikleri yapabilir. Bu durumda müşteri, firmaya müşteri kodu ve şifresiyle talep ettiği yapılacak işlemleri uygulamaya koyma hakkını vermiş olduğunu kabul etmektedir. Müşteri daima müşteri kodu ve şifresinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, bunların izinsiz kullanımını tespiti durumunda derhal firmaya durumu bildirmek zorundadır. Müşteri, Kullanıcı adı ve şifresiyle yapılacak bütün işlem, kayıt, masraf ve sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. FİYAT POLİTİKASI VE Alan Adı SAHİBİNE YAPILACAK BİLDİRİMLER Alan Adı sahipleri Vps Clup Web Yazılım Teknolojileri'in uyguladığı güncel yeni Alan Adı kayıt, Alan Adı süre uzatma ve Alan Adı transfer fiyat politikasına web sitesinden erişebilirler. Ayrıca Alan Adı sahibine yapılacak bildirimler ve cezalı yenileme / geri alma fiyatlarına da yine online olarak erişmek mümkündür. Vps Clup Web Yazılım Teknolojileri tüm fiyat politikasında ve bildirim prosedürlerinde güncelleme/değişiklik yapma hakkını saklı tutuar. Alan Adı sahipleri bu güncellemeleri online olarak takip etmekle yükümlüdür.

6. BİLGİ KULLANIMI Müşteri, Firma sunucularında herhangi kredi kartı bilgisi tutulmadığını bilmektedir. Müşteri, Firmaya verdiği ve aşağıda belirtilen bilgilerin firma tarafından Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") ve firmanın işbirliği yaptığı sorumlu kayıt firmasına bildirmek zorunda olduğunu, ICANN''ın da aşağıda belirtilen bilgileri de halka açık bir veritabanında firmanın tutmasını zorunlu kıldığını bilmektedir: (i) Müşterinin kayıt ettirdiğini alanad(lar)I, (ii) Müşteri adı, e-posta ve posta adresi, (iii) alanad(lar)ının teknik, muhasebe ve idari yetkililerinin ad, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve faks numarası (varsa), (iv) alanadı sunucularının adları, (v) kaydın ilk yaratılma tarihi, (vi) kaydın son kullanım tarihi. Ayrıca müşteri bu bilgilerin ICANN kuralları çerçevesinde, yüksek miktarda otomize elektronik işleme tabi tutmamak ve ticari e-postalarda (spam) kullanılmamak şartıyla, ilgilenen herhangi bir üçüncü şahısa verilebileceğini de bilmektedir.Müşteri işbu sözleşmeyle müşteriye ait kişisel bilgilerin firma, ana kayıt otoritesi, ICANN, firmanın iş ortakları, firmanın iş ortaklarının iş ortakları, ana kayıt otoritesinin iş ortakları ve ICANN tarafından atanacak herhangi bir üçüncü bir şahıs tarafından kullanılabileceğini, kopyalanabileceğini, dağıtılabileceğini, yayınlanabileceğini, değiştirilebileceğini ve diğer başka işlemlere tabi tutulabileceğini, bu tür bilgilerin firma onayıyla veya firmayı bağlayıcı bir mahkeme kararıyla diğer kurumlara da verilebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

Bu tür kişisel bilgi ve verilerin toplanma nedeni işbu sözleşme çerçevesinde ortaya konulan karşılıklı yükümlülükleri ve alanadı yazmanlarının uymak zorunda olduğu şartları yerine getirmektir. Firma, müşteriden edindiği ve yukarıda belirtilen kişisel bilgileri işbu sözleşmede belirtilen amaçlar ve zorunluluklar haricinde kullanmayacağını, müşteriye ait olan kişisel bilgilerin kaybının, çalınmasının, zarar görmesinin değiştirilmesinin ve yok edilmesinin engellenmesi için gerekli tedbirleri alacağını kabul eder.

Eğer müşteri, firmaya iş bu sözleşme kapsamında üçüncü bir şahıs ile ilgili kişisel bilgileri sağlıyor ise bu durumda anılan üçüncü şahsa sözleşmede belirtilen bütün bilgileri aktarmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. ABUSE (SUİSTİMAL) BİLDİRİMLERİNİN YÖNETİMİ Tarafımızda barındırılan herhangi bir Alan Adı (alan adı) ile ilgili suistimal (abuse) bildirimi aldığımızda, bildirimi yapan şahıs veya kurumların ilettiği kanıtlar ışında suistimalin varlığını detaylı olarak araştırırız. Bu süreç genellikle 24 saat içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Suistimal onaylandığında, ilgili Alan Adı (alan adı) sahibine gerekli uyarıları gerçekleştirir ve bu uyarılar nezdinde suistimale konu olan durumun 24 saat içerisinde düzeltilmesini talep ederiz. Bu sürenin sonunda müsbet sonuç alınamadı ise suistimale konu olan alan adı (Alan Adı) tarafımızdan suspend edilir. (durdurulur)

Alan adı sahiplerinin suspend edilen (durdurulan) Alan Adılerini yeniden aktif hale getirmek için suistimale konu olan durumu ortadan kaldırmaları ve 10$ + KDV tutarındaki cezai işlem ücretini ödemeleri gerekmektedir. Suistimal konusu üçüncü şahısların ve/veya markaların ve/veya kurumların direkt olarak maddi veya manevi zarara uğratılmasına sebebiyet veriyorsa (örneğin: Başka bir kurum adına yetkisiz ve/veya sahte fatura tahsili / yetkisiz ve/veya sahte ön ödemeli GMS kredisi yükleme teşebbüsü v.b) bahsi geçen alan adını (Alan Adıi) herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın suspend etme (durdurma) hakkımızı saklı tutarız.

Eğer bu sözleşme hakkında herhangi bir sorunuz, endişeniz veya ayrıntılı bilgi talebiniz varsa lütfen destek@vpsclup.com e-posta adresinden hukuk departmanımızla temasa geçiniz.
SAYFALAR
Vps Clup 2022 © Tüm hakları saklıdır.